Hela sidan är för tillfället under konstruktion, men här kan du se lite vad den kommer innehålla i framtiden…

  • Inspiration: Som en liten nyhetssida, med saker som jag hittat på internet om hur man kan integrera spel och digitala hjälpmedel i undervisningssituationer.
  • Projekt: Här kommer alla mina egna projekt som jag håller på att utveckla samlas. En inblick i vad det är jag gör och hur jag jobbar med det…
  • Material: Här är tanken att det ska finnas utförliga instruktioner till hur man kan använda sig av specifika spel, appar eller olika digitala hjälpmedel/läromedel i olika typer av undervisningssituationer.
  • Appar: vilka appar finns det att använda i pedagogiska situationer? Hur kan man använda dem och till vad.
  • Spel: hur är pedagogik kopplat med spel. Vad säger forskningen? Genomgångar av både medvetet pedagogiska spel, men även populära spel som många kanske inte tänker på att man kan lära sig olika saker av att spela.