Videolektioner Livelox

Hej på er!

Jag håller på och planerar videolektionerna för Livelox. Jag har försökt göra det ganska logiskt och kommer prata om de olika sakerna i den ordning som man gör dem. Så så här har jag tänkt att dela in det:

  1. Skapa konto – deltagare/administratör
  2. Skapa aktivitet – allmänna inställningar, visa att det är ganska funktionellt även utan karta
  3. Lägga till karta – skala, georeferera kartan, prata om bra punkter att använda
  4. Lägga till bana – Purple Pen, andra alternativ, import i Livelox
  5. Analysmetoder – masstart, kartfunktioner, färgkodning m.m.

Tanken är att man ska komma igång så fort som möjligt och att det blir en tydlig progression mellan lektionerna som är någotsånär kronologisk. I princip skulle det räcka med lektion 1 och 2 för att komma igång och börja använda Livelox, och när man har kommit igång och testat det kan man gå vidare med lektion 3 och 4. Lektion 5 kommer handla om hur man kan göra olika efteranalyser av GPS-spåren, vilket är relevant även om man inte har lagt in karta och bana.

På återseende och ha det bäst!